Tuesday, 8 March 2011

kawan kha kmu ???

kaWan yang terbaik aDalah ........
Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.

No comments:

Post a Comment